close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ TƏSİR müəllimin şagird və ya tələbələrin düşüncə, iradə, emosiyalarına təsiri, onlarda tələb olunan keyfiyyətlərin formalaşması və qoyulmuş məqsədlərə müvəffəqiyyətlə çata bilmək kimi bacarıqların yaranması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?