close
Slide 1

Термин Определение
PEDAQOJİ TƏSİR müəllimin şagird və ya tələbələrin düşüncə, iradə, emosiyalarına təsiri, onlarda tələb olunan keyfiyyətlərin formalaşması və qoyulmuş məqsədlərə müvəffəqiyyətlə çata bilmək kimi bacarıqların yaranması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?