close
Slide 1

Термин Определение
PEDAQOJİ DİAQNOZ şagirdlərin xasiyyətlərinin və bacarıqlarının həcminin müəyyənləşməsi, onların tədris zamanı qarşılaşdığı çətinliklər, davranışlarındakı çatışmazlıqların müəyyənləşməsi. P.d. şagirdlərin tədris proqramını mənimsəməsi, onların tədris, fəaliyyət və onların nəticələrinin əsasında qoyulur

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?