close
Slide 1

Термин Определение
PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏ müəllimin bütün pedaqoji fəaliyyətini və və uşaqlara münasibətinin xüsusiyyətlərini bildirən bilik və bacarıqların cəmi. Mütəxəssisin şəxsi və profesional bacarıqları nəticəsində formalaşır.

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?