close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ İSTİQAMƏT müəllim işində bütün maneələri dəf etməkdə yardımçı olan müəllim olmaq və gələcəkdə də bu sənətdə qalmağa can atmasıdır. P. i. Müəllimin bütün professional fəaliyyətində və ayrı-ayrı ped. hallarda fəaliyyəti

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?