close
Slide 1

Term Definition
PLAN-KONSPEKT mövzu, dərsin tapşırıqları, dərsin mərhələləri, şagirdlərin tapşırıqları

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?