close
Slide 1

Термин Определение
PLAN-KONSPEKT mövzu, dərsin tapşırıqları, dərsin mərhələləri, şagirdlərin tapşırıqları

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?