close
Slide 1

Term Definition
PROREKTOR (lat. Pro - əvəzinə) ali təhsil müəsissəsində rektorun əvəzləyicisi və müavini (elmi, təlim-tədris, inzibati-təsərrüfat, qiyabi və axşam təhsil və s ahələrdə olur)

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?