close
Slide 1

Term Definition
PEŞƏ-İXTİSAS MƏKTƏBLƏRİ ixtisaslı mütəxəsislər hazırlayan müxtəlif istiqamətli təhsil müəssisələri. İlk peşə-ixtisas məktəbləri Almaniyada XVIII əsrin əvvəllərində, Fransada XIX əsrdə, ABŞ-da XIX əsrin 70-ci illərində yaranıb. Peşə-ixtisas məktəblərinin növləri: ixtisas gimnaziyası, ixtisas liseyi, xüsusi tip hazırlıq məktəblərində olur

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?