close
Slide 1

Термин Определение
PROFESSOR (lat. Professor-müəllim) - yüksək elm və təhsil göstəricilərinə nail olan təcrübəli elmlər doktorlarına (xüsusi qabiliyyət tələb edən sahələr istisna olmaqla) verilən elmi ad, ali təhsil müəssisəsində seçkili vəzifə

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?