close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ SİSTEM şəxsiyyətin formalaşması üçün təşkiledilmiş, məqsədyönlü ped. təsirin qarşılıqlı əlaqəli vasitə, metod və proseslərinin topusu

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?