close
Slide 1

Термин Определение
RƏHBƏRLİK STİLİ rəhbərin ( pedaqoqun) öz tabeçiliyndə olanlara təsir sitemi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?