close
Slide 1

Термин Определение
RESENZİYA (lat. recensio – qiymət) – elmi və ya ədəbi-bədii əsərin təhlili barədə əsaslandırılmış rəy. Resenziya prosesində verilmiş problemin aktuallığı, onun strukturu və məzmunundakı yeniliklər, müəllifin orijinal yanaşması və s özünü göstərir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?