close
Slide 1

Термин Определение
REZİDENTURA tibb ixtisasları üzrə ali baza təhsili əsasında mütəxəssis hazırlığını həyata keçirən struktur

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?