close
Slide 1

Термин Определение
SEMİNAR (lat . seminarium - maarifçi) – a)ali məktəblərdə tələbələrin xüsusi fənn və ya mövzu üzrə keçirdikləri məşğələ; b)müəyyən bir problem ilə əlaqədaq keçirilən elmi yığıncaq

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?