close
Slide 1

Термин Определение
AVTOREFERAT müəllifin özü tərəfindən yazılan hər hansı elmi araşdırmanın nəticəsi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?