close
Slide 1

Term Definition
AVTOREFERAT müəllifin özü tərəfindən yazılan hər hansı elmi araşdırmanın nəticəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?