close
Slide 1

Term Definition
SİNİF-DƏRS TƏDRİS SİSTEMİ hazırlanmış tədris proqramı və dərs cədvəli əsasında tədris fənlərinin məktəbdə dərs məşğələlərinin təşkili.Əsas tədris metodu dərs məşqələsidir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?