close
Slide 1

Term Definition
SİNFƏ GÖRƏ MƏSULİYYƏTLİ ŞƏXS ped. işçi.Onun vəzifəsinə daxildir: fərdin inkişafı və şəxsiyyətinin inkişafı üçün əlverişlik şəraitin yaradılması; onun tərbiyə sisteminə lazımi düzəlişlərin edilməsi; uşaqların öz aralarında.müəllimlərlə, valideynlərlə, ətraf aləmlə yaranan ünsiyyət problemlərinin həllində kömək etmək

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?