close
Slide 1

Термин Определение
TEXNİKUM sənaye sahələri üzrə müxtəlif mütəxəssislər yetişdirmək üçün olan xüsusi təhsil müəssisələri. Bunlar əsasən peşə məktəbləri olur və müəyyən peşə üzrə diplom verilir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?