close
Slide 1

Термин Определение
TESTLƏŞDİRMƏ METODU şəxsiyyətin diaqnostikası (psixoproqnostikası) yolu ilə onun psixi vəziyyətinin, hər hansı standart tapşırığın yerinə yetirilməsi zamanı funksiyalarının tədqiqi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?