close
Slide 1

Term Definition
TƏDRİSİN FƏRDİLƏŞMƏSİ şagirdlərin şəxsi keyfiyyətlərini, onların intellektual inkişaf səviyyəsini, idrakı maraqlarını, sosial statusnu, təhsilin keyfiyyətinə təsir edən faktorları nəzərə alan didaktik prinsiplərdən biri

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?