close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİS ALQORİTMİ ən qısa üsulla istənilən nəticəyə çatmağa kömək edən, real şərtləri nəzərə alaraq fəaliyyətin daha məqsədəuyğun həyata keçirilməsinin yazılı təlimat sənədi. Səmərəli tədrisdə iki əsas T.a. tipi tətbiq olunur: fəaliyyət alqoritmi və axtarış alqoritmi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?