close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİSDƏ ƏMƏKDAŞLIQ müəllim və şagirdlərin demokratik prinsiplər üzərində qurulmuş, həm müəllim, həm də şagirdlər üçün əhəmiyyətli birgə, qarşılıqlı fəaliyyət növü

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?