close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİSİN TƏŞKİLİ FORMALARI şagird və müəllimlərin müəyyən qayda ilə uyğunlaşdırılmış fəaliyyətinin ifadəsi: dərs, ekskursiya, ev tapşırığı, məsləhətlər, seminarlar, fakultətivlər, praktikumlar, əlavə tapşırıqlar

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?