close
Slide 1

Term Definition
TƏDRİS KONSEPSİYASI (lat. conceptio - anlama, qavrama, sistem) – müxtəlif təhsil müəssisələrində əsas tədris fənlərinə baxış sistemi, məqsədlərin,vəzifələrin, tədris proqramlarının təşkili sistemidir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?