close
Slide 1

Term Definition
TƏDRİS SİNFİ 1) tədris ili ərzində bir tədris proqramına malik olan təhsil alanların daimi kollektivi; 2) İncəsənət təhsil müəssisələrində istənilən bir fənn üzrə ixtisaslaşan təhsil alanlar qrupu; 3) Məktəbdə dərslərin keçirilməsi üçün otaq

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?