close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİS PLAKATLARI əyani tədris materialı növlərindən biri. T.p.-da öyrənilən fənnin obyektləri, predmeti, vasitələri, qanunları və s göstərilə bilər. T.p. adətən əyani tədris materialı növlərinə aiddir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?