close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİS PROSESİ təhsil məsələləri, şagirdlərin inkişaf və təhsillə bağlı məsələlərinin həll olunduğu müəllim və şagirdin məqsədyönlü fəaliyyəti

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?