close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİS PLANI müvafiq təhsil pilləsində tədris olunan fənlərə və dərsdənkənar məşğələlərə ayrılan saatların miqdarını müəyyən edən əsas tənzimləyici sənəd

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?