close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİS METODLARI təhsilin məzmununun mənimsənilməsini, əqli qüvvələrin və şagirdlərin bacarıqlarının inkişafını təmin edən, onların özünütəşkil və özünütəhsil vasitələri ilə yiyələnməsini göstərən sistemdir. T.m. təhsilin məqsədini, mənimsənilmə səviyyəsini və subyektlərin qarşılıqlı təsirini göstərir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?