close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİS METODLARININ TƏSNİFATI vahid əsas üzrə nizamlanan tədris metodlarının sistemi. Müxtəlif təsnifatlar mövcuddur: məlumat mənbəyi və dərk etmə üzrə, didaktik məqsədlər üzrə, ifadə məntiqi üzrə, təhsil alanların dərk etmə fəaliyyətinin dərəcələri üzrə və s

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?