close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİS NƏŞRİ elmi və ya tətbiqi xarakterli, sistemləşdirilmiş, rahat formada olan məlumatlar. Bu nəşrlər tədris və ya təlim məqsədi daşıyır

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?