close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİS LƏVAZİMATI 1) müxtəlif müəllif mövqeyindən müəyyən bir fənnin elmi əsaslarını izah edən kitablar; 2) metodiki materiallar, izahatlar, müxtəlif fənlər barədə tövsiyyələrdən bəhs edən müəllim və ya şagirdlər üçün kitablar ; 3) təlim-tədris prosesində mənbə kimi istifadə edilən xüsusi hazırlanmış və təbii fənn və materiallar

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?