close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİS İLİ təhsil müəssisələrində dərsin başlanmasından tətil müddətinin başlamasına aid olan müddət. T.i. ilk dəfə Qərbi Avropa məktəblərindətətbiq olunub. XVI əsrin sonuna qədər tədris ilboyu gedirdi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?