close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1

Bütün A Ə B D E F G H İ K Q L M N O P R S T V Y U
Termin İzahı
TƏDRİSİN TEXNİKİ VASİTƏLƏRİ ped. prosesin təkmilləşməsinə, effektivliyin artmasına, təhsilin keyfiyyətinin audiovizual vasitələrin hesabına artmasına səbəb olan cihaz və qurğular

Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?