close
Slide 1

Термин Определение
TƏQVİM - TEMATİK PLAN bir tədris fənni üzrə tərtib olunan plandır və burada mövzu və tapşırıqların siyahısı, mövzuya ayrılan saatların sayı, dərs növünün müəyyən olunması, fənlərarası əlaqə və metodik təminat əks olunur. Təqvim planı üzrə iş proqramın həyata keçirilməsinə zəmanət verir və şagirdləri artıq yükdən qoruyur

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?