close
Slide 1

Термин Определение
TƏHSİL KREDİTİ fənnin məzmununa və həcminə müvafiq olaraq onun mənimsənilməsinə ayrılan vaxtın ölçü vahidi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?