close
Slide 1

Термин Определение
TƏHSİL ALAN Təhsil müəssisəsində təhsil alan şəxs. Orta məktəblərin , texnikumların, ali məktəblərin şagirdləri

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?