close
Slide 1

Термин Определение
TƏHSİL ALANLARIN MÜSTƏQİL İŞİ şagirdin bütün struktur komponentlərində şagirdin müstəqilliyi əsas götürülür -problemin qoyuluşundan başlamış ona nəzarətədək funksiyaları nəzərdə tutur. T.a.m.i. – şagirdlərin dərketmə bacarıqları, onların öz-özünə təhsilini istiqamətləndirir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?