close
Slide 1

Термин Определение
TƏHSİLİN FƏRDƏ YÖNƏLMİŞ MƏZMUNU peşə-ixtisas təhsilinin məzmunun layihələşdirilməsində ənənəvi yanaşma şəxsiyyətin tam inkişafına təminat verir. Burada şagirdə tədrisi, tədris materialını, təhsilin məzmununun tam seçmək hüququ verilir. Lakin bu zaman tədris proqramının müxtəlif modulları, istehsalat texnologiyalarının adekvat tətbiq yolları göstərilir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?