close
Slide 1

Термин Определение
TƏHSİL FRANÇAYZİNQİ təhsil məhsullarını müvafiq şərtlərlə (təhsil müəssisəsinin rəsmi adı və fərqlənmə nişanlarının saxlanılması, müəlliflik hüququnun qorunması və s.) daxili, yaxud beynəlxalq təhsil bazarında reallaşdırılması üzrə kompleks xidmətlər sistemi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?