close
Slide 1

Термин Определение
TƏHSİL İNVESTİSİYASI təhsilin inkişafına müxtəlif istiqamətli sərmayə qoyuluşu

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?