close
Slide 1

Термин Определение
TƏHSİLİN HUMANİSTLƏŞMƏSİ tədrisin məzmun, forma və təlim metodlarına humanizm ideyalarının yayılması, şəxsiyyətin azad və hərtərəfli inkişafının, onun cəmiyyət ictimai həyatında iştirakının təmini

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?