close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1

Bütün A Ə B D E F G H İ K Q L M N O P R S T V Y U
Termin İzahı
TƏHSİLDƏ METODİKA tədris prоseslərində konkret üsulların, yolların, ped. fəaliyyətin texnikasının təsviri

Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?