close
Slide 1

Термин Определение
TƏRBİYƏLİLİK insanın necə fikirləşib əslində necə davranması arasında olan konflikt, şəxsiyyətin böhranına gətirib çıxara bilər. T.- şəxsiyyətin bugünkü inkişaf səviyyəsi tərbiyə olunmaq - şəxsiyyətin potensial səviyyəsi, onun yaxın inkişaf zonası

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?