close
Slide 1

Термин Определение
TƏRBİYƏVİ İŞ yaşlı və uşaqların həyat fəaliyyətinin təşkili üçün məqsədyönlü fəaliyyət. T. i. vasitəsilə tərbiyə prosesi reallaşır

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?