close
Slide 1

Термин Определение
TƏRBİYƏ OLUNMAQ insan üçün yeni olan idrakı, emosional və ya davranış qayda və bacarıqlarının nisbətən sürətli formalaşması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?