close
Slide 1

Термин Определение
TƏRBİYƏ MÜNASİBƏTLƏRİ mənəvi, ruhi inkişafa və təkamülə istiqamətlənmiş tərbiyə prosesində insanlar arasında yaranan çoxnövlü münasibətlərdir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?