close
Slide 1

Термин Определение
TƏRBİYƏVİ TƏSİRİN BÖHRANI tərbiyə prosesi zamanı yaranan çətinliklər, problemlər: fəaliyyyət böhranı ( inkişaf prosesi dayanır, yəni hər şey artıq durğunlaşır), mühitin böhranı ( uşağı əhatə edən mühit ona müsbət emosiya vermir), əşyaların böhranı, sözlərin böhranı

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?